Vennootschappen

Zit het ondernemen in uw bloed en wil u graag een vennootschap oprichten, uitbouwen, herstructureren of (ver)kopen? Ook dan klopt u best bij uw notaris aan om u te begeleiden in de te zetten stappen.

Bij de opstart van een onderneming moet u de voor u meest voordelige juridische basis kiezen: gaat u voor een eenmanszaak of een vennootschap? En welke vennootschapsvorm kiest u dan? Het is de taak van de notaris uit te leggen waar de verschillen zitten en wat de voor- en nadelen zijn van elk type. Bij de oprichting van een nv, bvba en cvba is een authentieke akte en bijgevolg tussenkomst van de notaris verplicht. Ook wanneer u later uw vennootschap wil omvormen klopt u best bij de notaris aan voor deskundige begeleiding en advies.

Andere aspecten van het ondernemerschap zoals het fuseren met een andere vennootschap, het aan- of verkopen van een onderneming, het opzetten van een holdingstructuur en/of aandeelhoudersovereenkomsten zijn juridische aspecten waarvoor u het advies van uw notaris kan inroepen. Net zoals u raad kan krijgen over de juridische structuren van ondernemingsgroepen, het opzetten van maatschappen en het beheer van controleparticipaties.