Juridische publicaties Jean-Luc Snyers

1) Monografieën

 • Scheiding van goederen met onverdeeldmaking van de besparingen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, 129 p.
 • Barema van de Provisies voor de kosten van de meest voorkomende akten, K.F.B.N., Brussel, 1998, 127 p.
 • Barema van de Provisies voor de kosten van de meest voorkomende akten, Schafranksi&Partners, Hasselt, 2015, 276p.

2) Tijdschriftsartikelen

 • Breekt koop huur?, T. Not. 1987, 2-6.
 • Waarheen met de akte van bekendheid, T. Not. 1989, 136-144
 • Verbintenissen aangegaan voor een vennootschap in oprichting, T.R.V. 1989, 167-175
 • De overname van verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting en de quasi-inbreng, (noot onder Cass. 17 april 1989), T.R.V. 1989, 320-321
 • Toonbankprogrammatuur: tekstverwerking, gegevensbeheer en rekenblad, p. 25-70 (samen met co-auteur Stefan SMETS) in DUMORTIER, J. (ed.), Informatica in de advocatenpraktijk, Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen, 1990, 259p.
 • De heropening van het faillissement: Mogelijkheden en gevolgen, R.W. 1992-93, p. 73-87 (samen met co-auteur Ernst VAN SOEST)
 • Solidariteitsmecanismen bij het huwelijksvermogenstelsel van scheiding van goederen, Notarius 1992, p. 371-378.
 • Clausule van inbreng in gemeenschap met recht van terugname in geval van echtscheiding, N.F.M. 1993-1
 • De toewijzing van de preferentiële goederen, in de herwerkte uitgave van PINTENS, W. & BUYSSENS, F. (ed.), Vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen, Maklu Antwerpen - Apeldoorn 1987, 1993, p. 125-143.
 • Scheiding van goederen met onverdeeldmaking van de besparingen, in De evolutie in de huwelijkscontracten - Recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad, K.F.B.N. (ed.), Kluwer Rechtswetenschappen België, p. 193-208.
 • Contrat de mariage de séparation de biens avec mise en indivision des économies, in Les contrats de mariage, Bilan, perspectives et formules pratiques, U.C.L., Michel Grégoire (éd.), Académia-Bruylant, 1996, p. 395-418.
 • Preferentiële toewijzing gezinswoning zonder inboedel - Taak van de boedelnotaris, noot onder Rb. Mechelen, 9 januari 1996, E.J., 1997, p. 43-47.
 • Notariële aansprakelijkheid bij onderhandelingen tot verkoop van onroerende goederen, in Vastgoedbemiddeling: de inbreng van het notariaat, K.F.B.N.-BRUYLANT, Brussel, 1998, p.197-254 (Samen met co-auteur Chrysole VANHALEWYN).
 • Preferentiële toewijzing gezinswoning na echtscheiding - Redenen van toewijzing - Geen biedingen tussen echtgenoten, noot onder Cass., 12 november 1998, T.B.B.R., 2000, p. 350-355.
 • De notariële certificatie en de elektronische authentieke akte, in Authenticiteit en informatica, K.F.B.N.-Bruylant, 2000, p. 383-424.
 • De elektronische, authentieke akte en de notariële, elektronische archivering, Limb. Rechtsl., 2000, p. 283-306.
 • Overzicht van rechtspraak huwelijksvermogensrecht 1996-2002, T.P.R., 2003, p. 1639-1780.
 • Le notaire et la conclusion du contrat électronique, in Congrès international du notariat latin Mexique octobre 2004, Rapports Belges - La valeur ajoutée de l'intervention notariale, C.I.N.B., Brussel, 2004, p. 19-38
 • De schenking met ontbindende voorwaarde van vooroverlijden, Fiscoloog, 23 januari 2008, 9-10.
 • L'archivage électronique et le notariat (samen met co-auteur Aurélie Van Der Perre), in Notariaat en archief, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2009, 83-93.
 • Hoe autonoom handelen de voorlopige bewindvoerder, een ouder en de voogd (samen met co-auteur Bart Van Der Meersch) in Confronting the frontiers of family and succession law, Liber amicorum Walter Pintens, Intersentia, 2012, p. 1541-1564.